Aquarian Sadhana – Calendrier Spirit Pop Festival

Aquarian Sadhana – Calendrier Spirit Pop Festival

Event Timeslots (1)

SAMEDI 29 JUIN
-
Spirit Pop Festival
SADHANA DE L'ERE DU VERSEAU
Kundalini Yoga
avec Kirpal Singh et Ishwara Kaur